ULUSLARARASI İŞGÜCÜ PAZARININ YENİ ROLÜ: KÜLTÜREL ZEKA

Author:

Number of pages: 29-47
Year-Number: 2016-25

Abstract

Küreselleşmenin getirilerinden birisi olan kültürel zeka, farklı kültürlerden insanların bir araya geldiği günümüz işletmelerinde oldukça önemli bir hale gelmiştir. 21. yüzyıl çalışanı olabilmenin önemli koşullarından birisi de kültürler arası iletişimde bulunma, kültürel farklılıkları anlama ve yönetmeye bağlıdır. Üst bilişsel, bilişsel, motivasyonel ve davranışsal kültürel zeka olmak üzere dört boyuttan oluşan bu zekaya sahip çalışanlar, özellikle çok uluslu işletmelerde ve yabancı ülkelerde tercih edilmeye başlanmıştır. Farklı kültürel ortamlarda etkili bir şekilde iletişimde bulunma, kültürel bilgi, pratik bir dikkat ve davranışsal becerileri kapsayan kültürel zeka, hem işletmelerin başarısında, hem de yöneticiler, liderler ve çalışanların başarısında ve performansında kritik bir rol oynamaktadır. Bu araştırmanın konusu, yukarıda belirtilen kültürel zeka ile ilgili temel kavramların teorik yapısını sunmak ve ilişkili faktörleri incelemektir. Bu bağlamda, yapılan çalışmanın amacı,

Keywords

Abstract

Cultural Intelligence (CQ)\ as an output of globalization have become very important especially for contemporary corporations where people from different cultural backgrounds get together. One of the most important conditions of being a 21 century employee/manager is to communicate, understand and manage accross cultures. The employees who have cultural intelligence, which consist of four dimensions - meta-cognitive, cognitive, motivational and behavioral are started to be preferred especially by multinational companies in foreign countries. Cultural Intelligence that include cultural knowledge, practical attention, behavioral skills and to effectively communicate in

Keywords