TÜRK POLİS TEŞKİLATI ÇALIŞANLARININ BENLİK SAYGISI ile PSİKOLOJİK DURUM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2016-23
Number of pages: 370-380
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İç güvenlik hizmetleri, modern toplumun inşası ve yeni kamu yönetimi uygulamalarına geçişte önemli rol oynamaktadır. Bu süreçte, iç güvenliği sağlayan kurum çalışanlarının da psikolojik ve kişilik anlamında gelişimleri büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, bu kurumların başında gelen Türk Polis Teşkilatında görevli personelin benlik saygısı ve psikolojik durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, 2015 yılında Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan (n=397) personel üzerinde benlik saygısı ve Kısa Semptom Envanteri ölçekleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların psikolojik durumlarından olumsuz benlik düzeyleri kıdeme göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). Rütbeye göre ise tüm psikolojik semptom boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlemlenmiştir (p<0,05). Bunun dışındaki demografik özelliklere göre psikolojik semptom boyutları istatistiksel olarak anlamlı fark göstermemektedir

Keywords

Abstract

Domestic security services have an important role on transformation to new public management applications and forming modern society. In this process, physiological and self development of personnel working at organizations providing domestic security has great importance. Fort this reason, it is aimed in the research to examine relationship between self respect and physiologic structures of Police Constabulary personnel. In the research, (n=397) law enforcement agency personnel working at Zonguldak City police department in 2015 year were subjected to survey including Brief Symptoms Inventory and self respect scales. According to results of the study, negative personality factor of physiological factors of personnel has statistically significant difference based on vocational experience of personnel (p<0,05). Based on vocational degree, there were statistically significant differences for all psychological factors (p<0,05). For all other demographic parameters, there were not statist

Keywords