OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAKİ İDARİ REFORM HAREKETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2016-23
Number of pages: 397-416
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarih boyunca her devlet, gerek iç işlerinde daha istikrarlı ve güvenli bir sisteme sahip olabilmek, gerekse uluslararası arenada daha saygın bir yer kazanabilmek için yönetiminde planlı ve sistemli güncellemeler yapmıştır. “İdari reform” adıyla anılan düzenlemeler sayesinde devletler, daha verimli ve istikrarlı bir yönetim yapısı tesis etmeye gayret göstermiştir. Birçok medeniyetin izlerini bünyesinde barındırıp kendine özgü bir yönetim yapısı kuran Osmanlı İmparatorluğu tarihinde de söz konusu düzenlemelere rastlamak mümkündür. Osmanlı İmparatorluğu döneminde III. Selim ve II. Mahmud’un faaliyetleri, Tanzimat ve Islahat Fermanları ile Meşrutiyet dönemleri; birçok alanda reformu konu almış olan hareketlerdir. Söz konusu reform hareketlerinin siyasi, ekonomik, toplumsal boyutları olduğu gibi idari boyutları da vardır. Bu nedenle çalışmanın tarihsel çerçevesini 1789-1922 arası dönem oluşturmaktadır. “Osmanlıların XVIII. yüzyıldan itibaren yapmış oldukları idari yenilikler hangi ölçüd

Keywords

Abstract

Throughout the history, all states have done planned and systematic updates in their administratives for possessing more stable and reliable system at internal affairs but also getting more respected position at international arena. By means of the regulations which are named “Administrative Reform”, states have made an effort for ensuring more productive and stable governing structure. Truly in the history of Ottoman Empire which state has established typical governing structure with holding many civilizations’ heritages, it is possible encountering the subjected regulations. III. Selim and II. Mahmuds’ activities in the Ottoman era, Tanzimat and Royal Edict of Reform Act era with Constitutional Monarchy period are subjected reforms in numerous fields. These reform activities have political, economical, social dimensions but also consist administrative dimension. Therefore between the 1789-1922 dates compose this research’s historical frame. The focused question is in this study: “

Keywords