ULUKIŞLA’NIN SAVAŞLARDAKİ ROLÜ ile İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2016-23
Language : null
Konu : Türkiye Cumhuriyeti Tarih
Number of pages: 92-97
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ulukışla, idari yönden Niğde’ye bağlı bir ilçedir. İlçe topraklarının büyük bir bölümü Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümü’nde, küçük bir bölümü de İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’nde yer almaktadır. Tarihi dönemlerden beri önemli bir geçiş yolu görevi görmüştür. Osmanlı Devleti Dönemi’nde savaş zamanlarında geçiş güzergahı olarak kullanılmıştır. Milli Mücadele Dönemi’nde işgale uğramamış fakat Ulukışlalılar teşkilatlanarak işgal güçlerine karşı direnmişlerdir. İkinci Dünya savaşında ise yine bir geçit vazifesi görmüş askeri malzemelerin taşınmasında önemli bir geçit noktası olmuştur. Bu makale Ulukışla’nın önemi ve rolünü açıklamayı amaçlamıştır.

Keywords

Abstract

Ulukısla is a borough where bound to Nigde administratively. The big section of borough ground is in Adana Region of Mediterrenean Region, small section of borough is at Middle Kızılırmak Section of Middle Anatolia Region. Ulukısa, is on a line where roads passing since historical terms. In the Ottoman Empire Ulukısla was on a land way and railway junction point which was used especially during wars. In the national struggle Even though Ulukısla was not invaded the people Ulukısla did not remain silent against to the occupying forces During the second World war Ulukısla had an important role as transportation of military supplies. This article aims to explain the role and significance of Ulukısla.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics