TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE DOĞU KARADENİZ’DEKİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ

Author:

Year-Number: 2016-23
Number of pages: 255-273
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında mali işbirliğinin uzunca bir tarihsel arka planı bulunmaktadır. Bu çalışma ilk olarak katılım sürecindeki ülkelerin kapasitelerinin arttırılması sürecini açıklamak için katılım öncesi yardımları ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nı özetlemektedir. Ardından Türkiye ile AB arasındaki mali ilişkiler 3 ana dönem altında ortaya (1963-1995, 1996-1999 ve 1999- bugüne) konulup, 1999 Helsinki Zirvesi sonrasındaki son döneme, AB’nin bir aday ülke olan Türkiye’ye yönelik 2000 sonrası hibe mekanizmasına odaklanılmaktadır. Bu bölümde ayrıca Komisyonun ilerleme raporlarında Türkiye tarafından IPA’nın kullanımı hakkındaki değerlendirmeleri de incelenmektedir. Son olarak bu çalışmada Türkiye’nin Doğu Karadeniz illeri olan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane’nin AB’den aldığı hibeler değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

Financial cooperation between Turkey and European Union (EU) has got long historical background. Firstly this article will summarise pre-accession supports and Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) to explain the financial mechanism of building up the capacities of the countries throughout the accession process. Then financial relations between Turkey and EU will be stated under 3 main periods (1963-1995, 1996-1999 and 1999- until now) and the last period from the 1999 Helsinki Summit will be focused to demonstrate the grant mechanism of EU to Turkey as a candidate country after 2000s. Critics of the Commission on utilizing of IPA by Turkey in Commission’s Turkey Progress reports will also be examined in this chapter. Finally this article will analyse EU grants in the Eastern Black Sea cities of Turkey which are Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin and Gümüşhane.

Keywords