KUR’AN’DA MUTEŞABIH AYETLER ve TEFSIRCILERIN BU KONU İLE ALAKALI GÖRÜŞLERI

Author:

Year-Number: 2016-23
Number of pages: 223-236
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kur’an-ı Kerim, bütün insanlığa gönderilmiş son ilahi kitaptır. Kendisinden önceki bütün hak kitapları tahrif edilmemiş halleriyle tasdik edicidir. Dolayısıyla bütün insanlara yol göstericidir. Bununla birlikte içindeki konuları, Beşeriyetin selameti için çok iyi anlaşılması gerekir. Özellikle de bu konular, akidevi noktalarda ise daha da önem arzetmektedir. Çünkü “iman” veya “küfr” bu konuya taalluk etmektedir. Bu sebeple, Mufessirler, Kur’an’da geçen fakat anlamı herkes tarafından anlaşılmayan “muteşâbih” ayetler hakkında konuşurken çok dikkatli davranmışlardır. Özellikle anlamı pek anlaşılmayan ve inançla alakalı konularda ise daha da titizlik göstermişlerdir. Mesela, “Allah’ın eli”, Allah’a yön, mekân ve zaman tayin etme gibi inanç yönünden çok özenli konuşmayı gerektirecek konularda değişik görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu çalışma ile böylesi önem arz eden meselede müfe

Keywords

Abstract

Holy Quran is the last

Keywords