POSTMODERN PARADIGMA VE DÜNYADA EDEBIYAT ÇALIŞMALARININ BUGÜNKÜ GÖRÜNÜMÜ

Author :  

Year-Number: 2016-24
Language : null
Konu : Genel Edebiyat
Number of pages: 95-100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada 20. yüzyılda önemli bir paradigma değişikliği yaşayan bilimsel metodolojiler tarihi içinde edebiyat biliminin yaşadığı metodolojik dönüşüm ele alınmıştır. Pozitivist bilim metodolojilerinin yeterli sonuç üretmekteki yetersizliği ortaya çıkmaya başlayınca özellikle edebiyat bilimi gibi kendisine bir sanatı araştırma nesnesi olarak seçmiş bilimsel alanlarda meselenin önemi iyice belirginleşmiştir. Zira Postmodern bilim paradigmasının metoda dair yaklaşımlarının sanatı ve sanat eserlerini inceleme noktasında çok daha elverişli olduğu anlaşılmaya başlanmıştır. Esasında her ne kadar 1980’lerden itibaren edebiyat çalışmalarında etkin olmaya başlasa da postmodern metodolojilerin kökleri 60’lara dek götürülebilir. Ancak 80’lerden itibaren Postyapısalcılık, Metinlerarasılık, Okur Tepkisi gibi Avrupa kökenli teoriler ve Eleştirel Teori ve Feminist Teori gibi sosyal eleştiri odaklı yaklaşımlar da Postmodernizmin Modernist bilime getirdiği itirazlara hak vermeye başlamışlardır. Tüm bu

Keywords

Abstract

This study aims to present a general consideration for the postmodern paradigmatic shift and the reflection of these debates about literature studies which has had an important change in 20th century. It is a well-known fact that application of positive scientific methods has been inadequate about the expected results. The first reason behind this assumption is that it examines the phenomenon of literature and these natural sciences methods are not conductive to analyze these artistic methods. Postmodern paradigm presents a more comprehensive ground for the arts and the sciences dealing with arts. Due to the identicalness between arts reception and reviewer, it finds problematic applying the scientific methods to artistic facts art and objectifying the analysis carried out by the artistic sciences. In fact, postmodernism in the literature analysis have began effective in the late of 1980s, but it can be mentioned about the relativist and indeterminist traditions dating back to 1960s. A

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics