EĞİTİMDE NİTELİĞİ BELİRLEYEN ÖNEMLİ BİR ETKEN: EĞİTİM ETİĞİ

Author :  

Year-Number: 2016-23
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 21-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim kurumlarında verilen eğitim doğrudan veya dolaylı toplumdaki tüm kesimleri ilgilendirmektedir. Toplumdaki bireyler eğitim kurumlarında verilen eğitimin niteliği kadar, eğitimin nasıl verildiğini de önemsemektedir. Bu nedenden dolayı eğitim kurumlarında verilen eğitimin “eğitim etiği” ne uygun verilmesi artık önemlidir. Eğitim etiği irdelenmesinin, eğitim sisteminin stratejik öğesi olan öğretmenlerin dikkatinin konuya çekilmesi ve konu hakkında farkındalıklarının artırılması açılarından katkı sağlaması beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı, ilgili alanyazını irdeleyerek “eğitim etiği” nin kritiğini yapmaktır. Eğitim etiği irdelenmesinin, eğitim sisteminin stratejik öğesi olan öğretmenlerin dikkatinin konuya çekilmesi ve konu hakkında farkındalıklarının artırılması açılarından katkı sağlaması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

Education provided in the educational institution directly or indirectly concerns everyone in the society. I

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics