GELENEKSEL ANADOLU DOKUMALARINDA MUSKA-NAZARLIK MOTİFİNİN KULLANIMI
USING OF AMULET MOTIF IN TRADITIONAL ANATOLIAN WEAVINGS

Author : Naile Rengin OYMAN
Number of pages : 48-58

Abstract

Bu çalışmada Muska motifinin kullanıldığı bazı Anadolu geleneksel dokumalarından örnekler verilerek, bu dokumalardaki anlamları, kompozisyon şemalarındaki yeri, dokumalarda yer aldığı biçimleri incelenerek, Anadolu dokumaları içindeki yeri ele alınmaktadır. Geleneksel Anadolu dokumalarında çoğunlukla rastlanılan Muska motifi, sahibini tehlikeli dış faktörlerden korumak için, sihirli ve dini bir güce sahip olduğuna inanılan yazılı bir tılsımdır. Muska Motifi kötü göz, kötü bakış olarak görülen nazar olgusuna karşı kullanılmıştır. Çalışmada, muska motifinin etimolojisi ve anlamı üzerine yapılan incelemeler ışığında, muska motifi kullanılan geleneksel dokuma görselleri üzerinde, bilgisayar ortamında motif çizimleri, kompozisyon içindeki yeri, dokumadaki anlamı da incelenmiştir. Ayrıca dokumalardaki muska motifinin sosyo-kültürel yapı ile etkileşimleri de değerlendirilmiştir.

Keywords

Muska, Motif, Anadolu, Geleneksel, Dokuma

Read:600

Download: 278