LİDER YÖNETİCİNİN DEĞİŞİME İLİŞKİN DAVRANIŞLARI KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN İŞE OLAN BAĞLILIKLARI: BEYAZ ve MAVİ YAKALI ÇALIŞAN PERSPEKTİFİ

Author :  

Year-Number: 2016-23
Language : null
Konu : Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 52-64
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın temel amacı; reklamcılık sektöründe çalışan beyaz ve maki yakalı personelin, iş yerlerinde yaşanan değişim süreçlerinde lider yönetici özellikleri kapsamında işe olan bağlılıklarının belirlenmesidir. Bu kapsamda hazırlanan anket formu, İzmir ilinde reklamcılık sektöründe faaliyette bulunan işletmelerde çalışan 179 bireye (96 beyaz yakalı ve 83 mavi yakalı) Mayıs 2014-Ağustos 2014 tarihleri arasında uygulanmıştır. Genel olarak; iş yerinde yaşanan değişim süreçlerinde “etkileyici ve geliştirici lider yönetici özellikleri”nin beyaz yakalı çalışanlar tarafından işe bağlılıklarını artırıcı bir unsur olarak görüldüğü, diğer taraftan iş yerinde yaşanan değişim süreçlerinde “motive edici lider yönetici özellikleri”nin beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanların işe bağlılıkları bağlamında farksız olarak algılandığı belirlenmiştir. Ayrıca iş yerinde yaşanan değişim süreçlerinde görev türü kapsamında “Etkileyici ve Geliştirici Lider Yönetici Özelliği” ile “Motive Edici Lider Yönetici Ö

Keywords

Abstract

The main objective of the study is to determine job involvement of white and blue collar employees working in advertising sector in the context of lead manager characteristics in change processes in workplace. The questionnaire prepared for the study was applied to 179 employees (96 white collar and 83 blue collar) working in businesses that operate in advertising sector in Izmir between May 2014 and August 2014. In general, it was determined that “effective and developer lead manager characteristics” are more regarded by white collar employees in change processes in the workplace in terms of their job involvement. On the other hand, it was stated that “motivator lead manager characteristics” are perceived similarly by white collar and blue collar employees in change processes in the workplace in the context of their job involvement. Additionally, a positive relationship between “effective and developer lead manager characteristic” and “motivator lead manager characteristic” as part of

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics