ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT

Author :  

Year-Number: 2016-23
Language : null
Konu : SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER
Number of pages: 1-6
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eskişehir Odunpazarı İlçesinde bulunan, Osmanlı Padişahlarından hem Yavuz Sultan Selimin hem de Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirliğini yapan Çoban Mustafa Paşanın bir külliye olarak yaptırdığı Mevlevi Asitanesinde yer alan ve külliyenin bugün mevcut tek inşa tarihini veren Kurşunlu camiinin kitabesi ve vakfiyesi üzerine bugüne kadar birçok yorumlar yapılmıştır. Caminin kitabesinde inşa tarihi olarak H. 921/M.1515 mi yoksa H. 931/M.1525 mi yazılı olduğu tartışılmıştır. Bu makalede caminin ve içerisinde yer aldığı külliyenin genel bir tanıtımı yapıldıktan sonra kitabenin en son ve tartışmalara son verecek çözümlemesi yer almaktadır. Makalenin yazım amacı kitabenin farklı okumalarının eleştirisini yapmak değil, doğrusunu ortaya koymaktır.

Keywords

Abstract

Eskişehir Mevlevi complex is located in Odunpazarı district. There is an also mosque in Asitane. Both during the periods of Sultan Selim as well as Sultan Suleyman I, Mustafa Pasha the Shepherd was their vizier. The mosque up to day according to its inscription had been read differently by the researchers. It was not accurate the date of construction if H. 921 / 1515 A.C. or H. 931 / AC. 1525. In this article, it is made a general presentation of the mosque which is located in the complex and put forward an end. Thus, the latest analysis and discussion takes place here. It is not aimed to write a critique against various works relevant to this problem.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics