KÜRESELLEŞMENİN ORTAYA ÇIKARDIĞI PAZARLAMADAKİ YENİ TEKNİKLER

Author:

Year-Number: 2016-23
Number of pages: 201-215
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pazarlama kavramının geçirmiş olduğu değişim küreselleşmenin de etkisiyle günümüzde teknoloji ve insan odaklı bir hal almıştır. Küreselleşen liberal ekonomi ve teknolojinin günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olması dünyada müşteri odaklı pazarlama sisteminin önemini arttırmıştır. Günümüz pazarlama anlayışına göre amaç ürünü satmaktan çok müşteri sadakati sağlayarak aynı müşteriye üretilen farklı ürünleri yada aynı ürünü birden fazla kez satmaktır. Bu nedenle de ürünün pazarlanması işletmeler açısından en önemli organizasyon konusu olmuştur. Küresel pazarlarda ürünün Pazar tercihlerine göre şekillenmesi, reklam, ambalaj vb unsurların müşteri isteklerine göre yapılması günümüzde küreselleşmenin pazarlama stratejileri üzerindeki en önemli etkisidir. Müşterilerle birebir iletişim kurmak, e-posta, bloglar, podcast ve forumlar aracılığıyla ürünü pazarlamak, müşteri tercihlerini yansıtan ürünlerin üretilip müşteriye sunulması, yapılan reklamların duyuların yanında algıya yönelik olması kü

Keywords

Abstract

The evolution that marketing concept is undergoing, with also the effects of globalization, has gained a technology and people-orientated focus. Globalizing liberal economy and technology’s becoming an indispensible part of daily life have increased the importance of customer-orientated marketing system. According to today’s marketing understanding, the primary objective is not to sell a product, but to develop customer loyalty so that new products, or the same product can be sold to the same customer more than once. Therefore, marketing goods has become the most important organizational issue for businesses. In global markets, most significant effects of globalization on marketing strategies are such that products are shaped along with the market needs, and constituents like advertisements and packaging are prepared as per customer demands. Contacting customers i

Keywords