ATATÜRK’ÜN YURT GEZİLERİNE BİR ÖRNEK: 1930-1931 GEZİSİ

Author:

Year-Number: 2016-23
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 128-178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin bağımsızlığını kazanmasından sonra zaman zaman yurt gezilerine çıkmıştır. Kimisi kısa süreli, kimisi uzun süreli olan bu ziyaretler, genellikle önemli siyasi ve sosyal gelişmelerin hemen öncesi ve sonrasında gerçekleşmiş olması bakımından dikkat çekmektedir. Bu nedenle Atatürk, ziyaretleri esnasında halka iç içe olabileceği ve onlarla fikir alışverişinde bulunabileceği belediye, vilayet, Cumhuriyet Halk Fırkası ve Türk Ocağı gibi yerleri ziyarete büyük önem vermiştir. Bu şekilde hem gerçekleştirmiş olduğu inkılâpların uygulanışını görmüş, hem de gerçekleştirmeyi düşündüğü inkılâplarla ilgili olarak halkı bilgilendirerek kamuoyu oluşturmuştur. Atatürk’ün bu nitelikteki gezilerinden birisi ve belki de en önemlisi 17 Kasım 1930 günü başlayıp kısa bir ara hariç 3 Mart 1931 tarihine kadar devam eden yurt gezisi olmuştur. Başarısızlıkla sonuçlanan Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyiminin hemen sonrasında gerçekleşen gezi esnasında halkın yeni fırkaya ilgi göster

Keywords

Abstract

Mustafa Kemal, occasionally went on domestic trips after the country gained its independence. Those trips, some of which are long and some of which are short, are significant, as they took place before or after some important events. This is why Ataturk placed importance on visiting places such as municipalities, seats of local government, branches of People’s Republican Party and Foyers Turcs, where he could meet with the local population and exchange ideas with them. This way, while he had the chance to see the implementation of his reforms, he also informed people about upcoming reforms and established a popular opinion. One such domestic trip, and probably the most important one, started on November 17, 1930 and except for a short interval, lasted until March 3, 1931. Having started shortly after the experience of Liberal Republican Party, during this trip, it was tried to identify the reasons of why people were so enthusiastic about the new party and see the effects of the Great

Keywords