ALKOLSÜZ İÇECEK PAZARINDA FİZİKSEL DAĞITIM İŞLEVLERİNDEN SİPARİŞ İŞLEME FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ ve BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2016-23
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 110-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde rekabetin hızla artmasına paralel olarak bir işletmenin başarısı sürdürebilir müşteri memnuniyetine bağlıdır. Firmalar sürdürülebilir rekabet avantajını kazanabilmek için müşterilerinin beklentilerine uygun nitelikte ürün ve hizmeti uygun fiyatla, doğru yerde ve doğru zamanda müşteriye ulaştırmak zorundadır.Bunun sonucunda işletmeler pazardaki vermiş oldukları hizmet seviyesi ile farklılıklar göstermektedirler. Gelişen teknoloji sonucu ürün içerik, kalite ve işlevlerinde büyük benzerlikler söz konusudur. Bu anlamda hedef müşterilerine en fazla ulaşan en iyi servis hizmetini veren firmalar fark yaratarak diğerlerinden ayrışmaktadır. Fiziksel dağıtım işlemleri de bahsi geçen değişim ve gelişmelere bağlı olarak mevcut rekabet koşullarında uymak ve değişmek zorunda kalmışlardır. Fiziksel dağıtım, firmalar için iki farklı konuda önem teşkil eder. Birincisi sistematik olarak yapılandırılan bir fiziksel dağıtım sistemi müşteri memnuniyetine büyük katkı sağlar, bunun sonucu elde edi

Keywords

Abstract

Nowadays , the rapid increase of competition in paralel to the success of a business can sustain depends on customer's satisfaction. Firms in order to gain a sustainable competitive advantage, in accordance with the expectations of the customers quality products and services must deliver to the customer at the right place at the right time with affordable rates. As a result of this, businesses may vary with the level of service that they provide in the market. Product content, quality and function is very similar as a result of emerging technology. In this sense, the companies that give the best service to the customers and reaching the maximum target distinguish it from the others by creating a difference. Physical distribution operations, the aforementioned changes and developments, depending on the current competitive conditions comply with and have had to change. Physical distribution is important for firms in two different locations. First, a physical distribution system that is

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics