TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNİNİN GÜNCEL DURUMU VE STANDARTLAŞTIRILMASI ÜZERİNE

Author:

Year-Number: 2016-24
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
Number of pages: 309-324
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Milattan önce dört bin yıla kadar tarihi bir geçmişe sahip olan Türk dili, günümüzde iki yüz milyondan fazla kişinin konuştuğu önemli bir dildir. Uzun yıllardan beri ana dili olarak öğretile gelen Türkçe hâlihazırda yabancı dil olarak da öğretilmekte olup gerek yurt dışında ve gerekse yurt içinde pek çok kurum ve kuruluş ile özel dil merkezleri yabancı dil olarak Türkçe öğretmektedir. Yurt içinde yabancı dil olarak Türkçe öğreten merkezlerin başında üniversiteler bünyesinde kurulan Türkçe öğretim merkezleri gelmektedir. İlk olarak 1984 yılında Ankara Üniversitesi tarafından kurulan ilk Türkçe öğretim merkezinden günümüze kadar geçen 32 yıllık süre zarfında hemen hemen her üniversite bünyesinde Türkçe öğretim merkezinin tesis edildiği göze çarpmaktadır. Bu durum her ne kadar yabancılara Türkçe öğretiminin kat etmiş olduğu mesafeyi göstermesi bakımından dikkate değer bir gelişme olsa da günümüzde 84 üniversitede faaliyet gösteren 84 Türkçe öğretim merkezinin öğretim süreçleri dikkate alı

Keywords

Abstract

Turkish language which has a history starting from 4000 BC is an important language with over 200 million speakers today. Turkish language which has been taught as native language for many years, is also taught as a foreign language both in Turkey and also in different countries by several institutions and private language centers. The leading Turkish teaching centers in Turkey are those which were founded in universities. Since the foundation of first Turkish teaching center in Ankara University, almost every university have founded Turkish center in 32 years. Even though this remarkable situation signifies how Turkish language teaching progressed, the teaching progress in 84 different active Turkish centers are different from each other. The fact that the course duration, proficiency exam, language level tests, course exams and also teaching materials significantly differ from each other, bring serious problems to Turkish language teaching and it prevents the standardization in terms

Keywords