1845 TARİHLİ TEMETTUAT DEFTERİNE GÖRE ISPARTA SANCAĞI EĞİRDİR KAZASI YUKARI GÖKDERE KÖYÜ’NÜN SOSYAL ve EKONOMİK YAPISI

Author :  

Year-Number: 2016-22
Language : null
Konu : Yakınçağ Tarihi
Number of pages: 255-276
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, H. 1261/M. 1845 yılında Konya Eyaleti, Isparta Sancağı Eğirdir Kazası’na bağlı bir köy olan Yukarı Gökdere Köyü’nün sosyal ve ekonomik yapısını 9931 numaralı temettuat defteri ve NFS. d. 3234 ve 3250 kodlu nüfus defterlerinden yararlanılarak ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu köyde yaşayan ahalinin, temel geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Belirtilen yıl içerisinde köyde büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan yetiştirilmekte olup yük ve binek hayvancılığı da önemli bir yer teşkil etmektedir. Ayrıca, sağman ineklerin hemen hemen her hanede bulunması da köy tebaasının bu hayvanlardan yiyecek elde etmek için faydalandığını göstermektedir. Bununla birlikte çalışmada köyde yaşayan hane reislerinin nüfus bilgileri ile tarım, hayvancılık ve meslek gelirleri ortaya konulmuş olup bu bağlamda ödemiş oldukları vergi miktarı da ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

This research studies the social and economic structure of Upper Gökdere Village which is registered under Konya Province, Isparta District, Eğirdir Township in the year H. 1261 / G. 1845 utilizing from temettuat book number 9931 and population registries number 3234 and 3250. The basic livelihood of the population living in this village is consisted of agriculture and animal livestock. Cattle and small cattle were raised in the village in the aforementioned years, and draught and mounting animals also constitute a significant place in the village’s income. Moreover, the fact that dairy cows are found almost in every household reveals that village residents utilize from these animals with the goals of obtaining food from these animals. However, this research also studies the population data as well as agriculture, livestock and occupational income information of household owners living in the village, and the amount of tax they paid in this regard was also revealed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics