GÜVENLİK KAVRAMININ DÖNÜŞÜMÜ

Author:

Year-Number: 2016-23
Number of pages: 332-347
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Güvenlik kavramı güvenlik çalışmalarında önemli bir dönüşüm yaşamıştır. Bu kavram geleneksel olarak devletlerin topraksal bütünlüğü çerçevesinde öncelikli olarak askeri tehditler kapsamında tanımlanmıştır. Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra ise, güvenlik kavramı derinleşip genişleyerek devletlere yönelik askeri tehditlerin yanısıra birey ve gruplara yönelik askeri olmayan tehditleri de kapsamaya başlamıştır. Bu bağlamda, bu makalenin amacı güvenlik kavramınında yaşanan dönüşümü akademik bir tartışma içerisinde incelemek ve bu konudaki literature katkı yapmaktır.

Keywords

Abstract

The notion of’ security’ has evolved significantly in security studies. Traditionally, the notion of security was primarily on military threats to the territorial integrity of states. After the end of the Cold War, the notion of security -in terms of both security objects and security threats- has broadened and deepened to include not only -military threats to states but also non-military threats to groups and i

Keywords