MODERN GÜVENLİK YÖNETİMİ ANLAYIŞINDA DEMOKRATİK POLİSLİK: TÜRK POLİS TEŞKİLATI ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK DURUMLARI ve SOSYALLEŞME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2016-22
Language : null
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 335-348
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinin en önemli konularından birisi sosyal entegrasyon olup, bu alanda özellikle yapılan çalışmalarda daha sivil bir toplum yapısına geçilmesinin gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Emniyet teşkilatının daha sivil bir yapıya dönüşmesi için ise öncelikle bireysel bir yaklaşım çerçevesinde, mevcut duruma uygun projelerin geliştirilmesi gerekir. Bu nedenle bu çalışmada, emniyet teşkilatında görevli personelin psikolojik durumlarının incelenmesi ve örgütsel sosyalleşme düzeyleri ile ilişkisinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmada 2015 yılında Adana ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan (n=418) personele Kısa Semptom Envanteri ve Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği uygulanmıştır. Daha sonra katılımcıların psikolojik durumları ile sosyalleşme düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre emniyet teşkilatında görevli personelin psikolojik semptomları ve örgütsel sosyalleşme düzeyleri, demografik özelliklerden rütbeye göre istatistiksel o

Keywords

Abstract

One of the most important topics of the European Union (EU) harmonization process is social integration, and researches on this field express importance of transferring to more civil society structure. In order to provide more civil law enforcement agency, it is important to develop more i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics