ÖĞRETMENLERİN SENDİKALARA ÜYE OLMAMA NEDENLERİ ve SENDİKALARDAN BEKLENTİLERİ

Author :  

Year-Number: 2016-22
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 423-440
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; öğretmenlerin sendikalara üye olmama nedenlerini ve sendikalardan beklentilerini öğretmen algılarına göre ortaya koymaktır. Bu çalışma, sendikalı olmayan öğretmenlerin sendikalara kazandırılması ve öğretmenlerin örgütlenmesi önündeki engellerin ortaya koyulması açısından önemlidir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa ilinin Birecik ilçesinde ve Gaziantep ilinin Nizip ilçesinde, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Bu öğretmenler ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Veriler görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Veriler betimsel ve içerik analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin sendikalara üye olmama nedenleri ilgili literatürden ve katılımcıların verdiği yanıtlardan faydalanılarak; sendikalardan kaynaklanan, sosyal etmenlerden kaynaklanan ve kendi düşüncelerinden kaynaklanan üye olmama nedenleri olmak üzere 3 kategori al

Keywords

Abstract

The purpose of the present study was explore why teachers do not affiliate to education unions and their expectations from them based on teachers’ views. This research is significant in that it can stimulate teachers to be affiliated with education unions and specify the barriers behind teachers’ unionization. Case study research design was used in the study. The sample of the study consisted of 20 teachers working at primary and middle schools located in Birecik district of Şanlıurfa province and Nizip district of Gaziantep province in the academic year of 2013-2014. The participants were selected via criterion-based sampling. Data were gathered via interviews. Data were analyzed using content analysis and descriptive analysis techniques. 3 main categories which cover union-related reasons, social factors-related reasons and i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics