PERAKENDECİLİKTE İNOVATİF UYGULAMALAR

Author :  

Year-Number: 2016-22
Language : null
Konu : Pazarlama, Perakendecilik
Number of pages: 242-254
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, son yıllarda tüm dünyada uygulanmakta olan perakende inovasyonunu ve uygulama alanlarını incelemektir. Çalışmada, öncelikle Türkiye’de perakende sektörünün ortaya çıkışı ve gelişimi açıklanmış, daha sonra perakende sektöründe görülen inovatif uygulamalar incelenmiştir. Türkiye’deki perakende sektörünün geçmişinin ele alınmasıyla, sektörün geçmişi ve bugünü arasında karşılaştırma yapabilme olanağı ortaya çıkmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması tekniği kullanılarak mevcut literatür taranmış ve ikincil veriler incelenmiştir. Bu bağlamda; Ocak 2016 tarihine kadar perakende sektöründe dünya çapında görülen inovatif uygulamalar çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmada, perakendecilere bilgi ve iletişim teknolojilerine önem vermeleri, mağaza içi interaktif deneyimler ve kişiselleştirme gibi inovasyonları sunarken ayrıca mağaza dışında da tüketici istek ve ihtiyaçlarına odaklanmaları ve böylece tüketicilerin alışveriş deneyimlerini arttırmala

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate retail innovation and its implementations which have been implemented all over the world in recent years. In the study, firstly the evolution and development of retail industry in Turkey was explained, and then the innovative implementations in retail industry were examined. To explain the history of retail industry in Turkey enables to make a comparison between the past and present of the industry. Secondary data was searched by using literature review technique which is a qualitative research methods. In this context, the innovative activities which were seen in the retail industry all over the world until January, 2016 were included to the study. Giving importance to information and communication technologies, focusing customer needs and wants outside the store when serving innovations such as in-store interactive experiences and customization, and so enhancing customer shopping experience were advised to the retailers in the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics