İŞ DÜNYASI, GSM FİRMALARI ve SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2016-22
Language : null
Konu : Sosyal bilimler
Number of pages: 395-412
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşen ve küçülen dünyamız internet kullanımının da artması ile hayatın çok hızlı yaşandığı bir hal almıştır. İnternetin 1995 yılından itibaren geniş kitleler tarafından kullanıma başlanması ile firmalar da bu değişime katıldılar. Gelişen iletişim teknolojileri ile beraber toplumsal hayatta etkilenmiştir. İnternetin popüler olarak kullanılmaya başlanması ile bilinme ve tanınma isteği ön plana çıkmaya başlamış ve insanlar farklı araçlar ile iletişime ve etkileşime daha açık hale gelmişlerdir. Kişisel internet sitelerinin yerini blog siteleri ve sosyal medyanın alması ile artık internet kullanıcıları tek yönlü değil çok yönlü iletişime geçmişlerdir. İletişim ve etkileşimin hızlanması ile firmalar sadece kendi sitelerinde değil müşterilerinin olduğu her ortamda bulunmak zorunda kalmışlardır. Bu çalışma ile Türkiye’de faaliyet gösteren Turkcell, Vodafone ve Avea GSM operatörlerinin sosyal medyada ki performansları ve politikaları karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

With Globalization and increasing internet usage Social life is changing faster than any other time period. Since 1995 with increasing of the internet usage by mass companies firms also participated in this change. Social life is effected along with communication technologies. Recognition requests began to come to the fore and internet users have become more open to communication and interaction with different tools. İn consideration of social media sites and blogs have taken place of personal websites ,now internet users can utilize versatile communication. The acceleration of communication and interaction, firms have had to exist in any environment where the customer. In this study, GSM operators Turkcell, Vodafone and Avea have been studied in comparison performance and policies in the social media.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics