OKUL REHBERLİK SERVİSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2016-23
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 65-77
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okullarda, değişen eğitim koşullarına uyum sağlama çabalarını düzenleme, bu gelişmeleri yakından takip etme ve okul yönetimini, öğretmenleri, öğrencileri ve aileleri koordineli bir şekilde bilgilendirme görevi rehber öğretmenler tarafından yapılmaktadır. Öğrencilerin gereksinim duyduğu rehberlik hizmeti her okul kademesinde değişebilmekte ve okul personelinin, okul yönetiminin, velilerin ve öğrencilerin okul rehberlik servisinden beklenti ve algıları farklılık gösterebilmektedir. Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin okul rehberlik servisine yönelik algılarını ortaya koymak, öğrencilerin okul rehberlik servisinden beklentilerini ortaya çıkarmak, okulda yürütülen rehberlik faaliyetlerinden ne sıklıkta yararlandıkları, ailelerinin ve arkadaşlarının okul servisine karşı bakış açısını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmada örneklem olarak, amaçlı örneklem yöntemlerinden biri olan tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Çalışmada nitel ar

Keywords

Abstract

In schools, the tasks of organizing changing educational requirements, following these developments closely and giving information to school management, teachers, students and parents are made by guidance teachers in a coordinated way. Guidance service required from students can vary at each school level, and expectations and perceptions of school staff, school management, parents and students from the school counseling service can show some differences. The aim of the study is to reveal secondary school students’ perception and expectations from school guidance services, how often they go there and viewpoints of their families and friends about school guidance services. The research was designed in the screening model. As a sample of the survey the typical case sampling, which is one of the aimed sampling methods, was used. The case study design, one of the qualitative research designs, was deemed appropriate for the research. In the study, in order to reveal secondary school student

Keywords