SCHNITZLER’IN ‘YABANCI’ ADLI ANLATISININ GENDER STUDIES IŞIĞINDA ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2016-24
Language : null
Konu : Edebiyat/Dil
Number of pages: 143-150
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gender Studies diğer alanlarda olduğu gibi edebiyat ve dil biliminde de okuma, analiz, metin çözümleme ve yorumlamada yeni bakış açıları getirmektedir. Bir kimlik olarak cinsiyetin sosyal ve biyolojik ayrımından yola çıkan bu yaklaşım özellikle modern ve postmodern edebiyat ürünlerinin incelemelerinde yeni bulgular doğurabilmektedir. Bu çalışmanın amacı sosyal ve beşeri alanlarda özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişerek bilimselleşen Gender Studies başlığı altında toplanan yaklaşımların ışığı altında modern edebiyatın önemli temsilcilerinden Arthur Schnitzler’in yazın biçimine örnek teşkil eden bir anlatısını incelemektir. Bu analizin sonucunda hayatı boyunca psikanaliz ve psikoloji ile ilgilenmiş ve eserlerinde cinsiyet konusunu sıklıkla ele almış Schnitzler’in cinsiyet olgusunu nasıl işlediğini Gender Studies bakış açısıyla göstermek istiyoruz.

Keywords

Abstract

The Gender Studies in literature and linguistics, as in some other areas, bring new perspectives for analysis, text analysis and interpretation. Especially in the study of modern and postmodern literature this approach may lead to new findings while focusing on the social and biological differences in gender identity. The aim of this study is to examine a narrative serving as a pattern to the writing style of one of the famous representatives of the modern literature, Arthur Schnitzler, in the light of the approaches of the Gender Studies that have developed into scientific discipline out of humanities and social sciences in the second half of the 20th century. As a result of this analysis the author aims to show how Schnitzler who was interested throughout his life with psychoanalysis and psychology and used the phenomenon of sexuality in his works treats the phenomenon from the perspective of the Gender Studies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics