6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN DUYGUSAL ZEKALARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016-22
Language : null
Konu : Okul Öncesi Eğitimi
Number of pages: 368-384
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada 6 yaş grubu çocukların duygusal zeka düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ankara il merkezine bağlı Çubuk ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okul öncesi eğitime devam eden 60 ay ve üzeri çocuklar ve bu çocukların anneleri oluşturmaktadır. Evrenden basit tesadüfi örnekleme metodu ile en az 89 denek sayısı belirlenmiş olup, ulaşılan 206 çocuk ve annesi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak için; çocuklar ve annelerinin demografik bilgilerini elde etmek amacıyla hazırlanan “Çocuklar için Genel Bilgi Formu” ve “Anneler için Genel Bilgi Formu”, çocukların duygusal zeka düzeylerini ölçebilmek amacıyla “Sullivan Çocuklar İçin Duygusal Zeka Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya katılan çocukların, Duygusal Zeka Alt Ölçeklerinde (yüzler, hikayeler, anlama ve yönetme) ve Toplam Puan ortalamalarında kardeş sayısı, doğum sırası, annenin eğitim d

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to analyse 6 year-old group children's level of emotional intelligence in the sense of various variables. The population of the study includes children for 60 months and older in pre-school education in official elementary school and independent pre-school in Çubuk, Ankara for 2014-2015 academic year, and their mothers. At least 89 subjects are determined with simple random sampling method from the population and, 206 children and their mothers are included in sample of the study. In order to collect data; "General Information Form for Children" and "General Information Form for Mothers" were used to obtain demographic information of the children and their mothers, "Sullivan Children's Emotional Intelligence Scale" was used to determine the emotional intelligence of children. It is determined that in the emotional intelligence subscales (faces, stories, understand and manage) and total score averages of the children who participated in this study,there is no

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics