İHRACATIN FİNANSMANINDA EXİMBANK’IN ROLÜ ve PERFORMANS ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2016-22
Language : null
Konu : Ekonomi
Number of pages: 218-228
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

24 Ocak kararları ile birlikte ihracata yönelik sanayileşme dönemine giren Türkiye Cumhuriyeti, 1980 yılından bu yana her geçen yıl ihracat rakamlarını artırarak büyütmüştür. Dış ticaret işlemlerinde sağlanan serbestleşme ve ekonominin dışa açılma süreçleri, gelişmekte olan ülke ekonomilerinde olduğu gibi, Türkiye ekonomisinde de bir dönüm noktası olmuştur. Uluslararası rekabetin dış ticarette giderek öneminin artması Türkiye’nin rekabet konusunda kendisini geliştirmesini ve gelişen rekabet koşullarına adaptasyonunu gerekli kılmıştır. Gelişmiş ülkelerin aksine, Türkiye’de Eximbank oldukça geç kurulmuştur, buna rağmen Türk Eximbank’ı çok hızlı bir şekilde ilerleyerek Türkiye ihracatı içinde gerekli yerini almıştır. Bu çalışmada, Türkiye ihracat rakamlarında Türk Eximbank’ın etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Veri toplama tekniği olarak, çalışmada birincil ve ikincil veri toplama teknikleri kullanılmıştır. Birincil veri toplama tekniklerinden yüz yüze mülakat yöntemi uygulanıp Eximban

Keywords

Abstract

After the Decisions of January 24, 1980 with the export-oriented industrialization period, Turkish economy has increased its exports every year since then. The liberalization and open market economy provided a turning point in foreign trade processes for emerging economies around the world as well as Turkish economy. As the competition of international trade in the world has become more important, Turkey has to improve and adapt herself to rapid changing competition conditions. It is observed that, although quite late established Eximbank in Turkey unlike some other developed countries, Türk Eximbank has hastily taken its important role in Turkish exports. In this study, it is aimed to investigate the role of Türk Eximbank in the Turkish export volume. For the analysis, primary and secondary data sources are used including face-to-face interview method with Eximbank credit-insurance experts and research department. As a result, the assets of the Türk Eximbank and Turkish exports have g

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics