SARIKAMIŞ DONAN ASKERLER ANISINA YAPILMIŞ OLAN ANIT HEYKEL

Author :  

Year-Number: 2016-22
Language : null
Konu : Güzel Sanatlar
Number of pages: 1-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anıt, önemli bir olgunun veya büyük bir kimliğin, gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapıdır. Anıtlar, genellikle heykel ya da çeşitli biçimlerdeki yapılar olabildiği gibi, yıllanmış ağaçlar da anıt olarak kabul edilebilmektedir. Anıtın amacı, bir kişinin olayın ya da tarihsel bir dönemin anısını canlı tutmaktır. XX. yüzyılın ilk çeyreğinde, Doğu Anadolu’da yaşanmış olan Sarıkamış Savaşı, 1914-1915 yıllarının en önemi olayıdır. Osmanlı ve Rus orduları arasında gerçekleşen, 22 Aralık 1914 yılında başlayıp, 5 Ocak 1915 tarihinde sona eren Sarıkamış Savaşı, yersiz bir çevirme harekatı ile eritilmiştir. III. Ordu ve onun IX. X. ve XI. ordularının olağanüstü Sarıkamış çevirme savaşı, karlar içinde ölüme terk edilmiş, ölümler ile sona ermiş ve hala günümüze etkileri devam eden bir dramı bizlere anlatır. Sarıkamış Savaşı hakkında, Rus komutanların hatıralarından faydalanan askeri tarihçiler bu harekatı, olağan üstü savaşı

Keywords

Abstract

The monument is build on the symbol attributes.an important phenomenon or a great identity, made known throughout history for future generations, big enough to stand out, Monuments, statues or may be done as often in various forms, aged trees can also be considered as a monument. The purpose of the memorial is a person or historical event to keep alive the memory of an era. XX. In the first quarter of the century, Sarıkamış War that took place in Eastern Anatolia is the most important event of the 1914-1915 year. That took place between the Ottoman and Russian armies, which began in December 22, 1914, Sarıkamış ended on January 5, 1915 War, is fused with an improper turn campaign. III. Army and its IX. X and XI. extraordinary Sarikamish turning battle of the army, were left to die in the snow has ended with the deaths and still present effects of an ongoing drama tells us. About Sarıkamış War, military historians, this operation is benefiting from the memory of the Russian commander b

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics