KIRILGANLIK GÖSTERGELERİ ve KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2016-22
Language : null
Konu : Ekonomi
Number of pages: 199-217
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amerikan Merkez Bankası (Fed) 2008 küresel finans krizi sonrası parasal genişlemeye gitmiştir. Ancak ekonomisinin, özellikle tarım dışı istihdam verilerinin, olumlu sonuçlar vermesiyle 2013 yılı ortasında tahvil alımlarını azaltacağını duyurmuş ve 2104 yılının son çeyreğinde de durdurmuştur. Fed’in tahvil alımını azaltması ile cari açıklarının finansmanında en çok zorluk yaşayan gelişmekte olan ülkeler, Brezilya, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye, kırılgan beşli olarak adlandırılmışlardır. Finansal serbestleşme, makroekonomik istikrarsızlıklar ve finansal yapıdaki zayıflıklar bu ekonomileri kırılgan hale getirmektedir. Bu çalışmada, gelişmekte olan ülkelerde son yıllarda sıkça gözlemlenen finansal krizler ile kırılganlık kavramı arasındaki mevcut olduğu düşünülen ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır. İncelenen kırılganlık göstergeleri sonucunda bu beş ülkenin kırılgan bir yapıya sahip olduğu ve makroekonomik göstergelerinin de finansal bir kriz yaratabileceğini ortaya koymak

Keywords

Abstract

US Central Bank after the decision of stopping buying bond to aid economy some countries classified as “fragile five” and this concept has been developed. In this context, as grouped fragile five; Brazil, India, Indonesia, South Africa and Turkey’s macroeconomic indicators examined and studied to determine the fragile structures. The aim of this study is to examine the interactions between fragility and crisis conceptions. In addition, fragility indicators for the 2005-2013 period of five countries; external fragility, fiscal fragility and financial fragility indicators as grouped examined to determine the status of creating the crisis. Even though some risky macroeconomic variables for fragile five countries appeared after 2008, they haven’t recently resulted in a serious crisis.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics