BİRİNCİ DÜNYA ŞAVAŞINDAN SONRA IRAK TÜRKMENLERİNİN KÜLTÜR HAKLARI VE ANADİLDE EĞİTİM MÜCADELELERİ (1918-1979)

Author :  

Year-Number: 2016-24
Language : null
Konu : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Number of pages: 219-234
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Irak’ta yaşayan Türkmenlerin ana dilde eğitim mücadelesinin kökü, Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar uzanmaktadır. Nitekim Osmanlı’dan hemen sonra Irak tahtına oturan ve ezelden beri sömürgelerindeki yönetimlerini bölge halklarını ayrıştırarak güçlendiren İngilizler, Türkmenlerin bölgedeki varlıklarından rahatsız olmuş ve politikalarını, Türkmenlerin bölgeden yok edilmesi üzerine inşa etmişler. Zira Türkmenlerin, coğrafi olarak Arap ve Kürt bölgelerini birleştiren bir alanda yaşayıp her iki milletin diline hâkim, dini ve mezhepsel yönden her iki milletle kaynaşabilen ve Irak halkını birleştirme potansiyeline sahip tek millet olmaları; onları işgalcilerin hedefi haline getirmiştir. Bu nedenlere Birinci Dünya Savaşı yıllarında İngiltere ile Türkiye arasındaki Musul Meselesi eklenince, Irak’ta Türkmenlere karşı yürütülen yok etme politikası İngilizlerle sınırlı kalmamış ve bu politika İngilizlerde sonra Irak tahtına oturan tüm yöneticiler tarafından günümüze kadar uygulanagelmiştir. Sö

Keywords

Abstract

The root of education in the mother tongue Struggles of Iraqi Turkmen is based on years of First World War. Thus, British People who sit on the throne of Iraq shortly after Ottoman and since eternity decomposing strengthen British Colonial administration in the people of the region, was disturbed by the presence in the region of Turkmens and they have built their policy upon destruction of Turkmens in the region. Because of Turkmens who live in a geographical area that combine Arabian and Kurdish regions, speak both the nation’s language, socialize from religions and sectarian aspects of the both nation and they are unique nationality has the potential to unit Iraqi people, It has made them one target of invaders. In the I. World War years, when Mosul issue between Turkey and UK, added to these reasons, destruction policy in Iraq against Turkmens, not limited with British and this policy has been implemented after British by all directors who sit on the throne of Iraq. This policy was

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics