ÖĞRENCİLERİN SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (ÜNYE ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2016-22
Language : null
Konu : PAZARLAMA
Number of pages: 188-198
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin Ordu-Ünye ilçesinde üniversite öğrencilerinin süt ve süt ürünleri tüketim tercihlerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için 2014 yılında yüz yüze anket tekniği uygulanmış ve 400 üniversite öğrencisi cinsiyet, yaş bölüm, ikamet yeri ve gelir seviyesine göre seçilmiştir. Günlük süt, probiyotik, peynir ve diğer süt ürünleri tüketimi belirlenmiştir. Sonuçlar SPSS 20 paket programı kullanılarak ki kare testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlara göre yaş, cinsiyet, ikamet yeri ve gelir seviyesi hariç değişkenler arasında önemli bir ilişki bulunmuştur (P<0.01). Öğrencilerin süt tüketmeme nedenleri arasında; sütün tadı, kokusu, sindirim problemi, allerji oluşturması ve pahalı olması bulunmaktadır. Sonuç olarak tüketici tercihleri marka, reklam, promosyonlar ve sosyal çevre tarafından etkilenmektedir.

Keywords

Abstract

The objective of this study was to determine the influencing factors of College students' milk and dairy products consuming preferences in Unye District - Ordu, Turkey. In order to achieve this aim face to face interview technique was applied in 2014, and 400 undergraduate students were selected according to gender, age, department, residence, and income level. Daily milk, probiotic, cheese, and other dairy products consumption were determined. The results were analyzed by the chi-square test and SPSS 20 statistical software package was used. According to results, there were significant relations among the variables except age, gender, residence and income level (P<0.01). Its taste, smell, digestive problems, having allergies, and price were claimed for the reasons by nonconsumers. As a conclusion; the consumer preferences have been affected by brand, advertising, promotions, and social environment.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics