İZMİR SUİKASTI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2016-22
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 180-187
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mili Mücadele döneminde, devrin şartlarında yaşanılan olaylara karşı tedbir almak ihtiyacından kurulan İstiklal mahkemeleri, verdiği kararlar bakımından Cumhuriyet Tarihi için önemli bir yer teşkil etmektedir. Özellikle Ankara İstiklal Mahkemesi’nin, Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya suikast tertibi olarak görülen İzmir Suikastı davasında verdiği kararlar, dönemin siyasi yapısını anlamak açısından önemlidir. Milli Mücadele döneminde askeri ve siyasi faaliyetleriyle ün yapmış paşaların bu mahkemede yargılanmış olmaları, İzmir Suikastı davasının önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, İzmir Suikastı davasında yargılanan kişilerin hatıraları ile konunun basına yansıyan tarafları göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In the period of struggle shaft in terms of age, the situation surrounding against established because of the need to be proactive the İndependence Courts, in terms of decisions for the Republican era constitutes an important place. Especially 1923-1927 The Independence of Courts In The Republican Era when served as the courts Ankara Independence of Courts, to Mustafa Kemal Pasha as seen Izmir assassination conspiracy assassination the decisions in the case, it is important to understand the political environment of the period. That is Pasha’s famous for military and political activities during the national struggle period have been tried in this court Reveals the importance of the Izmir assassination case In this study, the memoirs of the defendants in the Izmir assassination case, moreover, conducted an evaluation of considering them as reported in the press.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics