KADIN TÜKETİCİLERİN DEMOGRAFİK, SOSYO-EKONOMİK, MENTAL SAĞLIK ve ENERJİK HİSSETME DURUMLARI İLE GIDA SATIN ALMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİ

Author :  

Year-Number: 2016-22
Language : null
Konu : Gastronomi
Number of pages: 168-179
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüketiciler gıda satın alırken çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Tüketicilerin doğru gıda satın alma davranışlarını gösterebilmesi kendi ve ailesinin sağlıklı beslenebilmesi, bütçenin korunması ve israfın önlenebilmesi adına önemlidir. Bu çalışma, kadınların gıda satın alma davranışları etki eden bazı faktörleri belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmaya ilkokula devam eden çocukların anneleri dâhil edilmiş, annelere demografik bilgiler, gıda satın almaya yönelik ifadeler ve yaşam kalitesi ölçeğinin (KF-36) enerjik hissetme ve mental sağlık boyutlarından oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırma sonunda eğitim ve çalışma durumunun gıda satın alma davranış puanını etkilediği görülmüştür. Ayrıca gıda satın alma davranış puanı ile bireylerin kendini enerjik hissetmesi (p<0.01) ve mental sağlık puanları (p<0.05) arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Consumers are affected from various factors when purchasing food. Displaying the correct purchasing behavior is important for their own and their families eating healthily, to protect their budget and to prevent waste. This study has been designed and implemented with the purpose of determining the factors affecting the purchasing behaviors of women. Mothers of the children attending primary schools were included in this study, and a questionnaire including items related to demographic data, expressions related to purchasing of food and feeling energetic and mental health dimensions of the quality of life (KF-36) was applied to them. At the end of the study, it was seen that educational status and employment affected the food purchasing scores. Furthermore, positive significant relations were found between the food purchasing score with the feeling energetic (p<0.01) and mental health scores of i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics