ENGELLİLER, FARKLILIK ve REKABET AVANTAJI

Author :  

Year-Number: 2016-22
Language : null
Konu : İnsan Kaynakları
Number of pages: 135-147
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkeler için ekonomik büyüme ve dolayısıyla vatandaşlarının refahını artırmak en önemli hedeflerdendir. İstihdama katkısı ve büyümeye etkisi sebebi ile ihracat yapabilmenin ve ayrıca ithal ürünlere alternatif olabilmenin en önemli yollarından biri ülkedeki şirketlerin ve kurumların rekabetçi olmalarından geçmektedir. Ayrıca şirketler de karlılık ve verimlilik yoluyla ortakları için değer yaratmaya çalışırken büyük bir rekabet içindedirler. Rekabetin en önemli ve asli unsuru olan insan kaynağının bu güne kadar hak ettiği değeri görmemiş bir unsuru olan ve farklılıkları sebebiyle büyük potansiyel barındıran engellilerden verim alabilmek ve ekonomik sistemin içine dâhil edebilmek için engellilerin nasıl bir ortamda çalışmak istedikleri ve bu konuda yapılması gerekenler geniş ve detaylı bir literatür çalışmasından yararlanılarak ifade edilmeye çalışılmıştır. Engelli çalışanlar olarak sadece fiziksel engelliler çalışmaya konu edilmiştir. Engellilerden hak edilen şekilde yararlanabilmek içi

Keywords

Abstract

Economic growth and thus to increase the welfare of their citizens is one of the most important goals for countries. To export, due to its contribution to the employment and growth, and to be an alternative to imported products, one of the most important ways is to have competitive companies or institutions within the country. Companies are also in a big competition when trying to create value for the shareholders through profitability and productivity. The human resource is the most important and essential factor of competition but one part of that resource who are people with disabilities have not seen the value they deserve. The question of what should be done in terms of working environment needs of disabled people who have great potentials due to their differences and to help them to contribute more and to incorporate them into the economic system, tried to be answered with the help of extensive and detailed literature study. Only the physical disabilities have been the subjec

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics