TÜRKMEN DAĞI’NIN GÜNEYDOĞU KESİMİNİN BİTKİ ÖRTÜSÜ

Author :  

Year-Number: 2016-23
Language : null
Konu : COĞRAFYA
Number of pages: 417-434
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnceleme sahamız Kütahya ve Eskişehir illerini birbirinden ayıran sınır olan Türkmen Dağı üzerinde yer alır. İnceleme sahasında bitki örtüsünün ekeolojik şartlarını; iklim, topoğrafya, toprak türleri ve beşeri faaliyetler belirlemektedir. İnceleme sahasının bitki örtüsü-iklim ilişkilerinin belirlenebilmesi için Eskişehir Meteoroloji İstasyonu verilerinde istifade edilmiştir. Buna göre, Eskişehir’de yıllık ortalama sıcaklık 10,8 °C ve yıllık ortalama yağış 364,8 mm’dir. Yağış ve sıcaklık değerleri inceleme sahasında İç Anadolu ikliminin görüldüğünü gösterir. Saha genelinde hakim toprak türü kahverengi orman topraklarıdır. İnceleme sahası jeomorfolojik olarak İç Batı Anadolu Eşiği Üzerinde yer alır ve yükselti kuzeyden güneye doğru azalır. Sahanın bu günkü görünümünü almasında flüvyal morfojenetik süreçler etkili olmuştur. Türkmen Dağı’nın güneydoğu kesiminde bitki örtüsünün tahrip edilmesinde rol oynayan en önemli faktör insandır. Yangın, yerleşme, tarım ve madencilik faaliyetleri

Keywords

Abstract

The study area is on Mount Türkmen, which is the border between Kütahya and Eskişehir provinces. The ecological conditions of the vegetation in the study area determined by climate, topography, soil types, and human activities. The data obtained from Eskişehir Meteorological Station were used for determining the relationship between vegetation and climate in the study area. Such data indicate that mean yearly temperature and mean annual precipitation in Eskişehir are 10.8 °C and 364.8 mm respectively. Precipitation and temperature values show that Central Anatolia climate is prevalent in the study area. The dominant soil type across the study area is brown forest soil. The study area is geomorphologically situated on the Inner Western Anatolia Threshold. The elevation falls from the north to the south. Fluvial morphogenetic processes have been influential on the formation of the present appearance of the area. Human being is the most important factor influential on the destruction

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics