SOSYAL MEDYADA TOPLULUK İLİŞKİLERİ: KARİKATEİST FACEBOOK TOPLULUĞU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2016-22
Language : null
Konu : İletişim
Number of pages: 88-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal medya günümüzde bireylerin yaşamlarına giderek daha fazla oranda etkide bulunmaya başlamıştır. Çoğu sosyal medya kullanıcısının sosyal medya uzamlarında bir araya gelen topluluklara katılarak yeni bir aidiyet bilinci kazandığı ve sosyalleştiği görülmektedir. Bu çalışmada, sosyal medyadaki sanal toplulukların anlaşılması ve bu topluluklarda geliştirilen ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma alanı olarak belirlenen Karikateist Facebook topluluğu, yüksek takipçi sayısı, tartışmalı konumu ve farklı inançlardan kullanıcıları ortak paydada buluşturması nedeniyle özgün bir nitelik taşımaktadır. Bu özgünlük, topluluk içi ilişkileri de farklılaştırmaktadır. Karikateist Facebook topluluğundaki paylaşım ilişkileri ve sosyal etkiyi açığa kavuşturmak amacıyla topluluğu ziyaret eden kişilere online anket uygulanmıştır. 21 sorudan oluşan anket formu topluluk sayfasında paylaşılmış ve 1000 kullanıcıdan alınan yanıtlar çalışmaya dahil edilmiştir. Anket yoluyla elde edilen veriler SP

Keywords

Abstract

Social media has begun to effect on lives of i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics