TEŞBİHE FELSEFÎ BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2016-24
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eski TürkEdebiyatı
Number of pages: 277-297
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Bilgelik sevdası” anlamına gelen felsefe, ikinci düzey etkinlik olarak bir düşünme ve sorgulama yoludur. Aristotales bir şeyi anlayabilmek için “o şey nereden geliyor, o şey nedir, o şey neye yarar?” sorularına cevap verilmesi gerektiğini söylemiştir. Doğrudan anlatımın yanında alternatif bir ifade aracı sayılan teşbihe teorik olarak nasıl bakıldığı merak edilmiş ve bu amaçla “teşbihe neden ihtiyaç duyulmuştur, teşbih nedir ve teşbih neye yarar?” sorularına “güzellik kavramı ve düşündürdükleri, sanat ontolojisi, Grek felsefesi ve sanat, mecaz, teşbih ve istiare” başlıklarından oluşan bir izlekte cevap aranmıştır.

Keywords

Abstract

Philosophy means “love of wisdom". Philosophy is the second level of activity because thinking and questioning is done through their first causes of things. Aristotle said that these questions should be answered to understand anything: “Where does that thing come from?”, “What is that thing?”, “Why does that thing use? Simile which is considered as an alternative expression in addition to direct expression. Simile is wondered how it views theoretically. Because of this, "Why people do need simile?” “What is simile?” and “What does simile use for?” is asked. These questions will try to respond by themes of "beauty notion, art ontology, philosophy of Greek; art, figure, simile and metaphore”.

Keywords