REHİNE KRİZİ ve ANAAKIM MEDYANIN TERÖR EYLEMLERİNE YAKLAŞIMI

Author :  

Year-Number: 2016-23
Language : null
Konu : Medya, İletişim Çalışmaları
Number of pages: 237-254
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Terör haberleri, ulusal ve uluslararası güvenlik tehdidi oluşturması bakımından, medya için haber değeri taşıyan konuların başında gelmektedir. Yaşanan terör olayları ve bu olaylar sonucu zarar gören kişilere ilişkin (şehit, şehit yakınları ve/veya sivil halk) haberlerde kullanılan dil ve söylem önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın konusu, terör olaylarının geleneksel medya tarafından hangi yönleriyle ve nasıl ele aldığıdır. 31 Mart 2015 tarihinde Çağlayan Adliyesi’nde terör örgütü üyelerinin savcıyı rehin alması ve sonrasında öldürülmesi örnek olay olarak seçilmiştir. Savcının ölümünü takip eden bir haftalık süreçte geleneksel medyanın konuyu hangi haber başlıkları ve içerikle gündeme taşıdığı ele alınmıştır. Çalışmada, örneklem konusunda sınırlı kalmak adına Cumhuriyet, Birgün, Hürriyet, Akit ve Yeni Şafak gazeteleri ele alınmış ve içerik analizi yapılarak çözümlenmiş ve değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Terrorism is one of the leading newsworthy subjects in media since it poses a threat to national and international security. the importance of language and rhetoric used in news related to terrorism events and their victims (martyr, relatives of martyrs and/or civilian population). The subject of this study is how terror incidents and what aspects of them are handled by the traditional media. Prosecutor was taken hostage and then martyred by members of a terrorist organization at Çağlayan Courthouse on 31 March 2015, and this event was selected for the case study. With what headlines and content the traditional media handled the event during the week following the death of Prosecutor was discussed. In this study Cumhuriyet, Birgun, Hurriyet, Akit and Yeni Safak newspaper examined via content analysis and evaluated.

Keywords


 • ALKAN, N. (2007). Söz Bitmeden: Terörle Mücadele Önleme Stratejileri, Ankara: Uşak Yayınları.

 • ARIBOĞAN, D. Ü. (2002). Terörizmin Küreselleşmesi, Dünyada ve Türkiye’de Terör, Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Yayınları.

 • AVŞAR, Z. (2002). Terör Haberleri ve Medya, Polis Bilimleri Dergisi, 4 (1-2), 21-46.

 • AVŞAR, Z. (2009). “Terörizmle Küresel Mücadele Stratejisi İçinde Medyanın Rolü Ne Olmalı?, Mustafa Şeker, Tülay Şeker (Ed.), Terör ve Haber Söylemi, İstanbul: Literatürk Yayınları.

 • DEMİRKENT, N. (1980). Türkiye’de Terörün Boyutları, Gelişimi ve Çözüm Yolları; Türkiye’de Terör, A. İpekçi Semineri, İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.

 • FİDAN, M. (2006). Terör ve Medya, Gökçe Orhan, Demiray Uğur. (Ed.), Terörün Görüntüleri, Görüntülerin Terörü, Konya: Çizgi Kitabevi.

 • GEZGİN, S. (2006). Haber ve Terör, Gökçe Orhan, Demiray Uğur. (Ed.), Terörün

 • GÜRELİ, N. (2004). Şu Bizim Medya, İstanbul: Bas-Haş Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

 • IŞIK, M. (2006). Terör Örgütlerinin Söylem Stratejileri ve Eylemlerini Meşrulaştırma Yöntemleri Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 • İNAL, A. (2009). “Haber Medyası, Siyaset ve Terör”, Mustafa Şeker, Tülay Şeker (Ed.), Terör ve Haber Söylemi, İstanbul: Literatürk Yayınları.

 • KARAKAYA, G. (1998). Medya ve Terör İlişkisi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ABD: Yayımlanmamış Doktora Tezi.

 • KILIÇCIOĞLU, F., ve DEMİRAY U. (2006). 15 Kasım 2003 Sinagoglar – 20 Kasım 2003 HSBC ve İngiliz Konsolosluğu Saldırılarının Terör Bağlamında irdelenmesi, Gökçe Orhan, Demiray Uğur. (Ed.), Terörün Görüntüleri, Görüntülerin Terörü, Konya: Çizgi Kitabevi.

 • KORKMAZ, G. (1999). Terör ve Medya İlişkisi, Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Basımevi.

 • MERTEN, K. (1995). Inhatsanalyse, Opladen: Westdeutscher Verlag GmbH.

 • SCHLESİNGER, P.(1994).Medya, Devlet ve Ulus, Çev. Mehmet Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 • TILIÇ, D. (2002). 2000’ler Türkiyesi’nde Gazetecilik ve Medyayı Anlamak, İstanbul: Su

 • WARDLAW, G. (1989). Political Terrorism: Theory, Tactics and Counter-Measures, Cambridge: Cambridge University Press.

 • WİLKİNSON, P. (1997). The Media and Terrorism, Terrorism and Political Violence, Vol. 9, Summer, London.

 • YÜKSEL, E. (2006). Gerçek Yaşam, Medyadaki Gerçek ve Terör Haberciliği, Gökçe Orhan, Demiray Uğur. (Ed.), Terörün Görüntüleri, Görüntülerin Terörü, Konya: Çizgi Kitabevi.

                                                                                                    
 • Article Statistics