İŞÇİLERİN MARUZ KALDIĞI MOBBİNG ve ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ,
COMPARATIVE ANALYSIS of MOBBING and WORKERS EXPOSED COUNTRIES

Author:

Number of pages : 369-381

Abstract

Bu araştırmada işçilerin maruz kaldığı mobbingin terminolojisi ve nasıl ortaya çıktığı, etkilerinin neler olduğu, Türkiye’ de çalışan işçileri nasıl etkilediği, mobbinge maruz kalan kişinin ne yapması gerektiği, mobbing neticesinde açılan davaların boşanma davalarındaki rolünün ne olduğu, mobbinge uğrayan mağdur çalışanın hakları noktasında yasal bir çalışmanın olup olmadığı ve bu alanda Türkiye’ deki sorunların neler olduğu, bu sorunlara bir çözüm bulunup bulunamadığı incelenmiştir. Araştırmada örnekler verilmek suretiyle konunun daha iyi aydınlanmasını sağlamaktır.

Keywords

Abstract

This research contains that how the mobbing and its terminology, which workers are exposed, came up, what effects it has, how it effects the workers in Turkey, what the person who is exposed to mobbing supposed to do, what the role of the cases which are presented as a result of mobbing in

Keywords