KANUN ADAMININ, AİLE İÇİ SAADETİ SORUNSALI

Author :  

Year-Number: 2016-22
Language : null
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 303-311
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Polisliğin acayip bir yönü vardır. Bir meslek olarak polislik mesleğin erbâbına câzip gelir; ancak; genellikle hususî hayatı hedef alan psikolojik harabiyetler de getirir. Evlilikler de ona göre sekte yiyebilir. Esasen bizzat mesleğin tabiatı, huzurlu bir aile hayatı ile bağdaşmaz. Birçok etmen ailenin aleyhine işlerken; özellikle gece nöbetleri ve sürpriz şekilde ortaya çıkan fazla mesai veya izin iptalleri yoluyla düzensiz hayat tarzı; kocalık rolüne sürekli sekte vurur. Özellikle Amerikan polisleri arasında boşanmış veya birden fazla evlilik akdetmiş olanların sayısı büyük yekûn tutmaktadır. Meslekten olup da evinde mutlu olanların aslında azınlıkta oldukları anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

A police job has a peculiaritty. It is appealing to the policeman; but it usually encompasses psychological hazards, especially dettrimental to private life. Marriages may suffer, accordingly. Actually; the very nature of the profession is simply incompatible with a serene family yife. Many factors work against the family, the most prominant one being the irregularity of the life style, which, through night duties and unexpected further work loads or cancellations of off-duty-times; keeps damaging the husband-role. In American Police Force, especially, big number of members are

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics