A STUDY ON SAKARYA UNIVERSITY’S STUDENTS CYBER BULLYING PERCEPTIONS and HABITS

Author :  

Year-Number: 2016-22
Language : null
Konu : Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, Bilgi Yönetimi, Sosyal Psikoloji
Number of pages: 17-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin siber zorbalık tavır ve düşüncelerini ölçmek ve değerlendirmektir. Çalışma, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencilerinin siber zorbalık tavır, düşünce ve davranışlarının cinsiyet ve diğer demograik faktörlere göre değişip, değişmediği araştırmaya yöneliktir. Bu çalışma siber zorbalık konusuna dikkat çekmeyi ve bu konuda her çevreden gelen madurların yaşadıklarını ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Mart ayında siber zorbalık ölçeği değişik bölümlerde okuyan 260 lisans öğrencisine uygulanmıştır. ANOVA, Ki-Kare ve Faktör Analizi testleri kullanılarak analizler yapılmıştır. Ayrıca tanımlayıcı istatisiklerde verilmiştir. Analiz sonuçları öğrencilerin siber zorbalık huylarının genellikle düşük olduğunu, kız öğrencilerin özellikle siber zorbalığı istatiksel olarak daha az yaptıkları ve siber zorbalık alışkanlıklarının bazı bireysel karakterisiklere gore değişim gösterdiğini ortaya

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to elaborate Sakarya University students’ cyber bullying attitudes and behaviors. The research investigated whether Sakarya University School of Management Students’ cyber bullying attitudes and behaviors do differentiate based on their i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics