AKTİF OLARAK SPOR YAPAN BADMİNTON ve TENİSÇİLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 554-560
Year-Number: 2015-21

Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversite takımlarında oynayan badminton ve tenisçilerin bazı fiziksel özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. Bu araştırmanın grubu üniversitelerde okuyan ve aynı zamanda üniversite badminton ve tenis takımlarında yer alan öğrenciler 20 badminton sporcusu 20 tenis sporcusu olmak üzere toplam 40 kişiden oluşmuştur. Araştırma bir karşılaştırma modelinde olup araştırma grubunun yaş, boy, kilo spor yaşı, el kavrama kuvveti (sağ,sol) , bacak kuvveti, dikey sıçrama, anaerobik güç, , deri altı yağ ölçümleri alınmıştır. Araştırma grubunu oluşturan badmintoncuların en küçüğü 18 en büyüğü 26 yaşında olup, oluşan yaş ortalaması 21,90’dır.tenisçilerde ise en küçüğü 19 en büyüğü 26 yaşında yaş ortalaması 23,15’dir Çalışma sonuçlarına göre, badmintoncuların sağ ve sol pençe kuvvetleri ile tenisçilerin sağ ve sol pençe kuvvetleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır(p>0.05). Badmintoncuların Vücut yağ oranı ile tenisçilerin vücut yağ oranı arasında badmintoncular lehine a

Keywords

Abstract

The aim of this study is to compare certain physical characteristics of the badminton and tennis players who play at college teams. The participants comprise 20 badminton players and 20 tennis players, in total 40 players, who are in the college team. In that study which is a comparing research model, the age, height, weight, age of sports, hand grip strength (right and left), leg strength, vertical jump, anaerobic strength and subcutaneous fat were measured. The youngest of the badminton players is 18 years old and the oldest one is 26 years old; and the average of age is 21,90. However, the youngest tennis players is 19 years old and the oldest one is 26 years old; and the average of age is 23,15. According to the findings of the study, it was not found a statistically significant difference between the right and left grip strengths of the badminton and tennis players (p>0.05). It was observed a statistically significant difference between the participants’ body fat rate in favor o

Keywords