TÜRKİYE ile MACARİSTAN ve POLONYA’NIN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM ENDEKSLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2015-21
Language : null
Konu : Nicel Karar Alma / İktisat
Number of pages: 291-320
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1980’li yıllardan itibaren hızla artan küreselleşme, ülkelerin dünya ile entegre olma zorunluluğu ve rekabetin ön plana çıkması, gelişmekte olan ülkeler açısından Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının önemini arttırmıştır. Bu yüzden, özellikle gelişmekte olan ülkeler, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekebilmek için yoğun çaba göstermeye başlamışlardır. Doğrudan yatırımlar; ekonomik büyüme ve kalkınmayı, istihdam artışını, teknoloji transferini, ticaret hacmi artışını beraberinde getirir. Üstelik gelişmekte olan ülkeler dış borçlarını, doğrudan yabancı sermaye yatırımı sayesinde finanse etme fırsatını değerlendirme yolunu seçmektedir. Ülkemize yapılan doğrudan yatırımlarda, özellikle son yıllarda bir artış yaşanmış olsa da, Türkiye sahip olduğu doğrudan yabancı sermaye yatırımı çekme potansiyelinin gerisinde kalmıştır. Bu çalışmada; Türkiye ile Macaristan ve Polonya’nın doğrudan yatırım çekme potansiyelleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca, ülkeleri yatırım çekme gücü açısında

Keywords

Abstract

Since the 1980s; increasing globalization, obligation to be integrated of countries with the world, prominent competition have increased the importance of Foreign Direct Investments (FDI). Therefore, especially developing countries aimed for encouraging foreign direct investments. Foreign direct investments (FDI) bring economic growth and development, employment increase, technology transfer and trading volume increase with it. Additionally, developing countries subsidise their external debt by means of foreign direct investment. In spite of the fact that foreign direct investments in our country have been increased especially in recent years, Turkey has lagged far behind its potential to attract foreign direct investment inflows. In this study; Turkey, Hungary and Poland have been compared with the potential to attract foreign direct investments. Besides, direct investment indices that compare countries in terms of investment appeal have been explained.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics