RİSK YÖNETİMİ :İMALAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ERKEN UYARI SİSTEMİ

Author:

Number of pages: 450-458
Year-Number: 2015-21

Abstract

Olası finansal zorlukların reel sektör üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması; olası bir zorluk durumunda işletmelerin karşılaşabilecekleri riskleri ortaya koymak, zorluklardan daha az etkilenerek alınması gereken önlemleri belirlemek açısından oldukça önemlidir. Bilinmektedir ki imalat sanayi, sanayinin yüzde 80’ini oluşturmaktadır. İmalat sanayiinde olası bir daralma durumunda, kapasite kullanım oranının düşmesi ile birlikte, hem büyüme negatif etkilenecek, hem de aynı kapasite ile daha az mal üretilince, üretim maliyetleri artacaktır. Üretim maliyetleriyle birlikte, birim başına düşen sabit maliyetler de artacaktır. İmalat sanayiindeki işletmeler açısından, oluşabilecek bu tür olumsuzlukların önüne geçilmesi ve bunların önceden tespit edilerek çözüm yollarının geliştirilmesi kaçınılmazdır. Bu çalışmanın amacı imalat sanayindeki işletmelerinin kapasite kullanım seviyesinden düşme durumunda ortaya çıkacak satış gelirleriyle karşılanamayan sabit maliyetlerin oluşturduğu absorbe ed

Keywords

Abstract

Revealing the influences of possible financial difficulties/crises on real sector and revealing the risks that organizations may face in a possible difficulty/crisis situation are crucial to be influenced less from crisis and to determine the measurements required to be taken in crisis situation. It is known that manufacturing industry constitutes 80 per cent of the industry. A decrease in the rate of capacity utilisation in a possible shrinkage in manufacturing industry will both affect the growth negatively and increase the manufacturing costs when less product is manufactured with the same capacity. Fix costs per unit will increase with the increase in manufacturing costs. The purpose of this study is to produce a risk assessment model for determining and forecasting, in a decrease in the rate of capacity utilisation, unabsorbed costs consist of fix costs which cannot be compensated from sales revenues.

Keywords