ÖĞRENCİLERİN İNTERNET BANKACILIĞI KULLANIMINA KARŞI TUTUMLARI

Author:

Number of pages: 42-56
Year-Number: 2015-21

Abstract

Küreselleşme ve gelişen teknoloji ile hızla yaygınlaşan internet kullanımından bankacılık sektöründe önemli ölçüde payını almıştır. Son yıllarda özellikle internet bankacılığı kullanımı önemli ölçüde yaygınlaşmıştır. Ülkemizde internet bankacılığının hizmetinin önemini gelişen pazar yapısı ve rekabet gücü attırmıştır. Bu çalışmada, Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda öğrencilerin internet bankacılığı kullanımına karşı tutumları incelenerek bankacılık sektöründe uygun pazarlama stratejilerinin geliştirilmesini sağlamak ve yol gösterici olmak amaçlanmıştır. Çalışmayı, 300 öğrenciye yüz yüze uygulanan anketlerden elde edilen veriler oluşturmuştur. Yapılan çalışmada, üniversite öğrencilerinin tamamının internet bankacılığını kullandığı belirlenmiştir. Öğrencilerin, internet bankacılığı kullanım tutumları faktör analizi ile değerlendirilmiştir. 18 değişkenli faktör analizi, 2 faktör olarak (Avantaj, Güvenilirlik ve tercih) belirlenmiştir. Ayrıca, Öğ

Keywords

Abstract

Banking sector has considerably received its share from the internet use which has rapidly become widespread along with Globalization and developing technology. Recently, especially the use of internet banking has become widespread. In our country, developing market structure and competitiveness have augmented the importance of internet banking service. In this study, the aim is to improve appropriate marketing strategies and to be guiding in banking sector by examining the attitudes of the students in Trakya University Keşan Yusuf Çapraz School of Applied Sciences towards internet banking use. The study has been formed by the data which have been gained from the direct surveys on 300 students. In the study, it has been determined that all of the university students use internet banking. The attitudes of students towards ınternet banking use have been evaluated with factor analysis. 18 – variable factor analysis has been determined as 2 factors ( Advantage, Reliability and preference

Keywords