STRATEJİK YÖNETİM, STRATEJİK PLANLAMA ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLİŞKİSİ, STRATEJİK TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Author:

Number of pages: 437-449
Year-Number: 2015-21

Abstract

Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik Toplam Kalite Yönetimi çoğu sektörde çok sık kullanılmasına karşın, bu kavramlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar pek fazla irdeleme konusu yapılmamıştır. Bu çalışma, yapılacak literatür taraması yoluyla bu kavramlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyarak, kavramlar arasındaki ilişkiyi gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. İnceleme sonunda kavramların, birbirleriyle uyumsuzluktan çok, birbirlerini destekledikleri görülmektedir. Bu nedenle, Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik Toplam Kalite Yönetimi kavramları yöneticiler tarafından dikkate alınması gereken önemli bir konudur

Keywords

Abstract

Even though Strategic Management, Strategıc Plannıng, Total Quality Management and Strategic Total Quality Management are wide- ly applied in public administration of many countries, similarities, differences and in- terrelation between that approaches are not analyzed very much. This study aims to elaborate the differences and similarities among two approaches and implica- tions. Depending on analysis of development and implementa- tion of that approaches it is concluded that they are complementary rather than disso- nant. Therefore, Strategic Management, Strategic Planning, Total Quality Management and Total Quality Management concepts of strategic management is an important issue to be considered by.

Keywords