DEMOKRAT PARTİNİN MUŞ TEŞKİLATLANMASI ve FAALİYETLERİ

Author:

Year-Number: 2015-21
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 124-141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar geçen 23 yılı tek parti idaresi altında geçirmiştir. Ancak 1945’in başından itibaren içte ve dışta meydana gelen gelişmeler ülkede çok partili hayata geçişin şartlarını oluşturmuştur. Bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı ilk kurulan parti Nuri Demirağ liderliğindeki Milli Kalkınma Partisi olmuştur. Ancak geniş halk kitlelerini peşinden sürükleyerek Cumhuriyet Halk Partisi’nin 27 yıllık iktidarına son verecek olan siyasi parti 7 Ocak 1946’da Celal Bayar liderliğinde kurulan Demokrat Parti olmuştur. Demokrat Parti, merkezi teşkilatlanmadan sonra Doğu Anadolu’da örgütlenme faaliyetlerin başlatmıştı. Muş’ta teşkilatlanma sürecinde bazı sıkıntılar ortaya çıkmış, Demokrat Parti özellikle bölgenin siyasetinde belirleyici konumunda olan tarikatları ve aşiretleri kendi yanına çekerek ağırlığını Muş’ta hissettirmeyi başarmıştı. Bu çalışmada amacımız çok partili yaşamla birlikte başlayan yeni siyaset anlayışının bölg

Keywords

Abstract

Single-party period of the Republic of Turkey lasted 23 years. The Republic of Turkey, from its foundation to the end of the World War II, was governed by single-party. However developments occured both within and outside the country from the beginning of 1945, created the conditions for transition to multi-party regime. The first party founded against Republican People's Party was National Development Party under the leadership of Nuri Demirağ. Yet the Democratic Party, which was founded by Celal Bayar on January 7, 1946, became the first of the opposition parties to rise to power by taking support of large majority of the Turkish population andended the 27-year rule of Republican People's Party. Democratic Party from the center of the organization after the organization had launched activities in Eastern Anatolia. Some difficulties have emerged in the organizational process in the Democratic Party sects and tribes, especially in the decisive position in politics, which was able to pu

Keywords