SPOR- MEDYA BİRLİKTELİĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ SPOR MEDYASI

Author:

Number of pages: 67-83
Year-Number: 2016-28

Abstract

Bu çalışmadaki amacımız Türkiye'de spor ile medya arasındaki ilişkinin nasıl inşa edildiğini ve bu inşa sürecinde hangi öğelerin ön plana çıkartıldığını ya da geri planda bırakıldığını ortaya koymak olacaktır. Ayrıca sporun cinsiyetçi bir temelde yükselen alan olma vasfını göz önünde bulundurduğumuzda medyanın da bu yapı ile nasıl bir şekilde bir araya geldiğini de gösterecek çok sayıda örnek olay da analizimizi daha güçlü bir hale büründürecektir. Çalışmamızda medya ve spor kavramlarından ne anladığımızı açıkladıktan sonra spor-medya arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu irdeleyeceğiz.

Keywords

Abstract

Our purpose in this study, is to reveal how the relationship between the sports and media in Turkey is established, and which elements are brought to forefront or kept in the background over the course of this establishment. Moreover, when we consider that the sports platform has the quality of being a field arising on a sex-oriented basis, a large number of similar cases that will indicate how the media is united with this structure, will also make our analysis much stronger. In our study, we will research how the relationship between the sports and the media is established, after explaining what you understand from the concepts of media and sports.

Keywords