ÇOCUK HİKAYELERİ: KONU ve FİKİR MESELELERİ (1970-80'Lİ YILLAR)

Author:

Number of pages: 246-255
Year-Number: 2015-19

Abstract

Makale Azerbaycan çocuk hikayelerine adanmıştır. Bildiğimiz gibi hikaye her zaman lider tür olarak önem arz etmiştir. O yüzden çocuk yazarları yaratıcılıklarında bu janra üstünlük sağlamışlardır. Makalede genel olarak hikaye türü inceleniyor, yapısı hakkında bilgi veriliyor, daha sonra 1970 - 80'li yıllarda çocuk nesrinin bu türü konu ve içerik özellikleri açısından gözden geçiriliyor. Dönemin en önemli çocuk yazarlarının eserleri modern açıdan analiz edilir, çağdaş zamanımızla karşılaştırılır. Z.Halil, A.Sametli, N.Süleymanov, T.Mahmut, E.Bakış, M.Aslan, A.Mansurzade, F.Tarverdiyev, A.Ahmedova gibi yazarların faaliyetleri dönem ve zaman açısından eleştiriliyor. Ayrıca Hans Christian Andersen, Antoine de Saint-Exupéry, Lewis Carroll, Charles Perrault, Astrid Lindgren, Nikolai Nosov, Victor Dragunsky vb. dünyanın seçkin çocuk yazarlarının eserlerinden bilimsel karşılaştırmalar getiriliyor. Çocuk hikayelerinin Azerbaycan edebiyatında yeri ve rolü, edebi eleştirmenlerin dönemin çocuk y

Keywords

Abstract

The article is dedicated to the Azerbaijani children’s stories. As is known, a story has always carried an importance as a leading literary genre. For this reason, writers of children’s books prefer this genre in their works. The article explores the story genre, informs us about its structure and composition, and analyzes this genre of children’s literature of 1970s-1980s from the viewpoint of thematic and content features. The article also analyzes the works of the most prominent writers of children’s books of that period through the contemporary prism and compares them with our days. The works of writers, such as Z.Khalil, A.Samadly, N.Suleymanov, T.Mahmud, E.Bakhysh, M.Aslan, A.Mansurzade, F.Tarverdiyev and A.Ahmadova are scrutinized in the article through the literary requirements of our days. Apart from that, the article draws scientific comparisons from the works of the world’s such prominent writers as Hans Christian Andersen, Antoine de Saint-Exupéry, Lewis Carroll, Charles

Keywords