GÜMRÜK BİRLİĞİ ÜYELİĞİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ,
THE EFFECTS OF THE CUSTOMS UNION MEMBERSHIP ON TURKEY'S ECONOMY

Author:

Number of pages : 285-290

Abstract

Ekonomik ve siyasi olarak gelişimlerini sağlamış ülkeler, hazinelerini güçlendirmek amacıyla siyasi denetimleri altında bulunan yerlerin kaynaklarını ve bu yerlerin pazarlarını kendilerinin kabul ederek sahiplenmektedirler. Bunun yanında gelişimlerini devam ettiren ülkeler ise sanayilerinde ve üretimlerinde artış sağlamak ve devamlı hale getirmek için çeşitli birliklerin içinde bulunmayı arzu etmektedirler. Dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan bu birliklerin en fazla başarı göstereni Avrupa Birliği’dir. Dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik gücünü elinde bulunduran Avrupa Birliği’ne bölgede bulunan hemen hemen bütün ülkeler girmek istemektedirler. Bu kapsamda son elli yıldır Türkiye Avrupa Birliği üyeliği konusunda büyük bir çaba içine girmiş ve bu durumu devletin hedefi haline getirmiştir. 1963 yılında başlayan Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinde 1970 yılında imzalanarak 1973 yılında Katma Protokol ile yaşama entegre edilen Gümrük Birliği anlaşması 1995 yılında imza altına alınmı

Keywords

Abstract

Countries that have achieved their economic and political development, the political controls are located under the Treasury in order to strengthen the resources and the markets are adopting more accepting of themselves. Besides, their continuous development in the country while continuing to provide industry and an increase in production and to make intend to be involved in the various units. Located in various parts of the world, most of these units who has achieved more than the European Union. The world's most important political and economic European Union who have the power, they want to enter almost all countries in the region. In this context, Turkey's European union membership on for the last fifty years a great effort has become the target of the state and has entered into this situation. Starting in 1963, the additional protocol signed in 1970 and in 1973 the European Union and Turkey relations with the Customs Union agreement was signed in 1995, integrated living. From Turk

Keywords