Y KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN HEDİYE VERME GÜDÜLERİ ile GELENEKSEL ve DİJİTAL MEDYADAKİ REKLAMLARDAN ETKİLENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Number of pages: 275-290
Year-Number: 2015-21

Abstract

Bu araştırma, Y kuşağını bugünün pazar ortamında hediye vermeye iten güdüleri ortaya çıkarmak ve bu güdülerin medya araçlarındaki reklamlarla arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Adana ve Mersin’de yaşayan toplam 267 öğrencinin vermiş oldukları cevaplar istatistik programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Hediye verme davranışını tetikleyen ifadeler üç boyut altında toplanmış olup bu boyutlar deneyimsellik, zorunluluk ve pratiklik olarak belirlenmiştir. Her bir faktörün dijital ve geleneksel medya araçlarıyla arasındaki ilişki için korelâsyon analizi yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, dijital medya araçlarının deneyimsellik (haber siteleri, mobil uygulamalar, kullanıcı blogları ve eposta) ve zorunluluk (mobil uygulamalar, özel şirket web siteleri, e-posta) faktörleri arasındaki ilişkilere dayanan hipotezler kısmen kabul edilmiş olup pratiklik faktörü ile olan ilişkiler tamamen reddedilmiştir. Geleneksel medya araçlarıyla deneyimsellik (gazete ve dergi) faktörü ve

Keywords

Abstract

This study aims to carry out the motives that lead Y generation’s gift giving behaviors in today’s marketplace and identify the relationship among these motives and advertising in media tools. Totally, 267 surveys were gathered from students who live in Mersin and Adana. The motivations of gift giving were classified under three dimensions named, experiential, obligated and practical. Correlation analysis was done to determine the relationship of each dimension through traditional and digital media tools. Results show that, hypothesis based on the relationship between the digital media tools and two dimensions (experiential (news sites, mobile applications, user blogs, and email), obligated (mobile applications, custom corporate web sites, e-mail)) are partially accepted, however, the hypothesis based on the relations between practical and media tools were completely rejected. In addition to these results, significant but low relations were identified between experiential (newspaper

Keywords