AKP’NİN HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE YAYINLANAN TELEVİZYON REKLAMLARININ ALIMLAMASI

Author:

Number of pages: 203-218
Year-Number: 2015-21

Abstract

Alımlama çalışmalarının varsayımı, medya ürünlerine maruz kalan izleyicinin/okuyucunun bu ürünleri aktif olarak açımladığıdır. Çalışma, bu varsayımdan hareketle, farklı demografik özelliklere sahip gruplarla yapılan görüşmelerle şekillenmiştir. Araştırma, 2015 yılı Haziran ayında yapılan genel seçimlerde, izleyicilerin televizyonda yayınlanan Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) ait siyasal reklamları nasıl alımladıklarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla ilk bölümde siyasal iletişim sürecinde ikna ve tutumlar tanımlanarak çalışmanın teorik çerçevesi çizilmiş, ikinci bölümde televizyonda siyasal iletişim süreci açıklanmış, üçüncü bölümde alımlama yöntemi anlatılarak, araştırmaya katılan izleyicilerin AKP reklamlarına yönelik alımlamalarının analizine geçilmiştir. Analiz bölümü, reklam mesajı, reklamın uyandırdığı duygu ve reklamın görsel alımlaması şeklinde sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak, izleyicilerin kendi görüşlerine uygun siyasal reklam mesajlarını olumlu bir şekilde alımladı

Keywords

Abstract

Reception analysis studies presume that the audience and the reader exposed to media products explore them in an active way. The research, starting from this assumption, took form with the interviews done with groups of different demographic characteristics. The paper determines to examine the reception of audience about the political ads of Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) broadcasted on TV during general election term in 2015. Starting from this point, in the first section persuasion and attitudes in the process of political communication are defined to draw a theoretical framework. In the second section, political communication process is defined and in the last section before the analysis, reception analysis method is identified. The analysis section is classified as advertising messages , emotions aroused by ads and visual perception of ads. In conclusion, it is determined that audience of political ads recept the messages which are compatible to their own opinion in a positive

Keywords